Turista Občan Zpravodaj  

V měsíci květnu 2014 bude realizován projekt Modernizace místní komunikace Křesínská ulice. V rámci tohoto projektu bude položen nový asfaltový povrch vozovky. V souvislosti se stavební činností dojde k omezení dopravy v této ulici.

V úterý 15.4.2014 bude knihovna z provozních důvodů dopoledne uzavřena, bude otevřena až od 13,30 do 16,00 hod.

Velikonoční bohoslužby v Hluboké nad Vltavou se budou konat v těchto časech: Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 18.00, Bílá sobota 20.00, Velikonoční neděle 8.30, Velikonoční pondělí 8.30.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště ÚZSVM.

V sobotu 26.4.2014 bude mít od 16 hod na Hluboké bohoslužbu prof. Karel Skalický při příležitosti svých 80. narozenin. Následovat bude neformální setkání.

Stránky