Turista Občan Zpravodaj  

Milí spoluobčané, obracíme se na vás s prosbou o pomoc 2 rodinám z Hamru postiženým povodněmi. Nepodařilo se jim zachránit před velkou vodou veškerý nábytek a podlahové krytiny (oblečení a další vybavení stačili včas uchránit).

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 18.6.2013 od 7:15 do 12:00 hod v oblasti TS Vondrov a TS Bezdrev: Loděnice.

Zde jsou k dispozici materiály týkající se problematiky ochrany zdraví (hygienické služby) po povodních:

Výzva ředitele KHS

Vyhlášení humanitární materiální sbírky Českého červeného kříže

informace o humanitární sbírce ČČK

Odkaz na informace Krajského úřadu Jihočeského kraje k povodním:

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1843&par[lang]=CS

Stránky