Turista Občan Zpravodaj  

- digitalizace katastrálního území Munice - ZDE

Ve spolupráci s Jihočeským krajem bude v letošním roce provedena akce - odvodnění silnice III/10575 (Třeboňská ulice v Zámostí). Tato stavba zajistí odvod dešťových vod do Vltavy a zamezí vyplavování objektů v Třeboňské ulici.

Od 2.5.2013 dochází ke změně v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Ordinaci MUDr. Kořánové přebírá MUDr. Vladimír Viktora. Provoz ordinace bude v dosavadních prostorách dětského oddělení.

Tel. 387 966 200.

Ordinační hodiny 

Stránky