Turista Občan Zpravodaj  

V ploše komunikace Dvořákova naproti č.p. 870 došlo k havárii na vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. Výkop technologické sondy nad stávající trasou vedení sítě elektronických komunikací bude proveden v ostatní ploše (chodník zámková dlažba) parc.č. 1073/10 k.ú.

Z důvodu dovolené bude knihovna v Hluboké nad Vltavou od 25.9.2023 do 29.9.2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Česká pošta informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Hluboká nad Vltavou. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen ve dnech 12.9.2023 – 15.9.2023. Více informací ZDE

Město Hluboká nad Vltavou zveřejňuje informaci o prodloužení lhůty pro podání žádosti o přenechání bytu č. 2 v Lesní ulici 1202 v Hluboké nad Vltavou do nájmu na dobu určitou. Více informací ZDE

Při průtrži mračen dne 26.8.2023 došlo k silnému poškození mostků na cyklostezce Hluboká - Purkarec a u některých byla narušena, kromě povrchu cyklostezky, i statika a hrozí propadnutí. Doporučujeme stezku do ukončení oprav nepoužívat.

Stránky