Turista Občan Zpravodaj  

Dle rozhodnutí vlády se ode dne 19. března 2020 všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Od 18.3.2020 měly být zahájeny zemní práce na první etapě rekonstrukce Fügnerovy ulice (od křižovatky s ulicí Karla Čapka k panelovému domu č.p. 688). Vzhledem k aktuálnímu dění v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 bylo zhotovitelem stavby přistoupeno k pozastavení prací na této akci.

Společnost ČEVAK a.s. ujišťuje veřejnost, že dodávaná pitná voda je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení. Sdělení ČEVAK a.s. je ke stažení ZDE

 

V souvislosti s opatřením vlády a omezením volného pohybu osob je od pondělí 16.3.2020 do odvolání uzavřen sběrný dvůr u PMH ve Vltavské ulici a je pozastaveno vydávání parkovacích karet. Svoz domovního komunálního odpadu je prozatím bez omezení a proběhne v běžných termínech.

 

V návaznosti na doporučení vlády bylo rozhodnuto omezit provoz Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou takto: úřad bude otevřen pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 14:00 do 17:00. Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Hluboké nad Vltavou je pro veřejnost uzavřeno.

Stránky