Turista Občan Zpravodaj  

V návaznosti na úpravy svozových oblastí dojde od 1.4.2019 ke změně termínu svozu u obcí: Hroznějovice, Kostelec, Líšnice a Poněšice. Domovní odpad z těchto obcí bude svážen od 1.4.2019 každé úterý. První svoz tedy proběhne v úterý 2.4.2019. Tato změna je trvalá.

Od 1.4.2019 s nástupem letního času bude opět prodloužena otevírací doba sběrného dvora - a to v pondělky od 6.00 do 17.00 hod a středy od 8.30 do 17.00 hod. Pauza na oběd je v pracovní dny od 10.30 do 11.15 hod. Sobotní provoz zůstává zachován od 8.00 do 12.00 hod. PMH

Dne 29.3.2019 budou rozvezeny na stálá místa i BIO popelnice na trávu a drobné zelené zbytky ze zahrádek. Vyvážet se budou standardně každý týden v pondělí a pátek. Žádáme občany, aby do těchto hnědých popelnic nevhazovali žádný jiný odpad, ani zeminu a kamení.

Kontejnery na větve budou na víkend 30.-31.3.2019 přistaveny do ulic: Dvořákova, Sadová, Mánesova u dět. hřiště a Fügnerova ul. Žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali žádný jiný odpad. PMH

V návaznosti na havárii kompaktoru byla dočasně uzavřena skládka Munice. Upozorňujeme občany a osadní výbory, že po dobu uzavření skládky bude omezen odběr objemných odpadů a komunálního odpadu i na sběrném dvoře v Hluboké n.V.

Stránky