Turista Občan Zpravodaj  

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie dne 23.10.2017 od 7:00 do 19:00 v Hluboké nad Vltavou - TS zimní stadion (bude označeno plakáty na místě).

V termínu 23.10. - 27.10.2017 bude společnost E.ON provádět úpravu na plynovodním potrubí v Poněšické ulici a po tuto dobu dojde k částečnému omezení provozu. Děkujeme za pochopení.

 

Z důvodu rekonstrukce ulice 5. května, v úseku od silnice II/105 směrem k Munickému rybníku, nebude možné zajíždět popelářským vozem do této lokality. Žádáme občany, aby po dobu opravy komunikace přistavovali popelnice s komunálním odpadem ke křižovatce se silnicí II/105. Děkujeme za pochopení.

Z důvodů vypouštění vody ze Zvolenovského rybníka bude od 6.10.2017 neprůjezdný úsek cyklostezky pod mostem pod silnicí  II. tř.- II/105 Č. Budějovice – Týn nad Vltavou. Úsek bude neprůjezdný cca po dobu 14-ti dnů a omezen bude i provoz chodců.

O víkendu 7.- 8.10. 2017 bude kontejner na větve a kontejner na trávu umístěn v lokalitě:  Smetanova ul. (u Mrskošů)  a K. Čapka (u tělocvičny ZŠ). Prosíme občany, aby do kontejnerů nevhazovali jiný odpad, než je uveden na popiskách kontejnerů.

Stránky