Turista Občan Zpravodaj  

V období od 18.10.2017 do 30.11.2017 bude probíhat úprava křižovatky ulic Těšínská a Hlubocká v Hrdějovicích. V tomto období bude průjezd křižovatkou omezen, provoz bude řízen semafory a je nutné počítat se zdržením.

Ve čtvrtek 19.10.2017 bude knihovna otevřena z provozních důvodů pouze do 15,45 hod. Děkujeme za pochopení.

 

Větve tújí, keřů apod. patří do kontejnerů na větve. Do kontejnerů na trávu patří pouze tráva,květiny a nadzemní dužinaté části zeleniny a rostlin. Neukládejte do kontejnerů ani kolem kontejnerů jiný odpad. Ukládání odpadu kolem kontejnerů je posuzováno jako zakládání černé skládky!

 

Kontejnery na bioodpad budou na víkend 14.-15.10.2017 rozmístěny takto: K. Čapka u autoservisu (1x větve a 1x tráva), parkoviště Hamry (1x větve a 1x tráva), Dvořákova ul. (1x větve). Žádáme občany, aby do kontejnerů na trávu nevhazovali dřevnaté části rostlin.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie dne 30.10.2017 od 8:00 do 10:00 v Kostelci - TS camp, v Jeznici (obec) a v Purkarci (chaty).

Stránky