Turista Občan Zpravodaj  

Dne 29.3.2019 budou rozvezeny na stálá místa i BIO popelnice na trávu a drobné zelené zbytky ze zahrádek. Vyvážet se budou standardně každý týden v pondělí a pátek. Žádáme občany, aby do těchto hnědých popelnic nevhazovali žádný jiný odpad, ani zeminu a kamení.

Kontejnery na větve budou na víkend 30.-31.3.2019 přistaveny do ulic: Dvořákova, Sadová, Mánesova u dět. hřiště a Fügnerova ul. Žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali žádný jiný odpad. PMH

V návaznosti na havárii kompaktoru byla dočasně uzavřena skládka Munice. Upozorňujeme občany a osadní výbory, že po dobu uzavření skládky bude omezen odběr objemných odpadů a komunálního odpadu i na sběrném dvoře v Hluboké n.V.

Z technických důvodů je od 26.3.2019 přerušen provoz skládky Munice a skládka je dočasně uzavřena. O obnovení provozu budeme informovat. PMH

O víkendu 23.-24.3.2019 budou kontejnery na větve rozmístěny takto: Právní ul., Dvořákova ul., Karla Čapka u autoservisu, Karla Čapka za tělocvičnou. Nevhazujte jiný odpad než větve. Materiál bude následně seštěpkován a podle kvality použit na zásypy zeleně, případně dětských hřišť!

Stránky