Turista Občan Zpravodaj  

Vzhledem ke stavu komunikace v Ruské ulici nebyl dne 24.1.2022 proveden svoz popelnic-komunálního odpadu v této lokalitě. Náhradní svoz zkusíme provést v úterý 25.1.2022. Pokud stav komunikace nebude umožňovat bezpečné projetí svozové techniky, budeme informovat občany o dalším postupu. PMH

Organizace Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú. Dříteň zajišťuje možnost pro občany využít zdarma terénní poradnu pro pečující - viz leták ZDE.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 21.1.2022 v Zámostí - oblast ulic Dvořákova, Nádražní, Smetanova. Více informací ZDE

Informace o změně týkající se daně z nemovitých věcí na rok 2022 je ke stažení ZDE

V týdnu od 10.1.2022 budou zahájeny práce na rekonstrukci místní komunikace v ulici Ruská. Na období od 13.1.2022 do 18.1.2022  je naplánováno frézování asfaltových povrchů, nakládání recyklátu na nákladní vozidla a odvoz na skládku.

Stránky