Turista Občan Zpravodaj  

V úterý 1.3.2022 od 11 do 16:30 hod Vám budou na MÚ Hluboká nad Vltavou k dispozici pracovníci Finančního úřadu ve věci podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021.

V přiloženém letáku "Jak správně vytápět" jsou uvedeny informace jak správně provozovat spalovací zařízení na pevná paliva v domácnostech a odkazy na dotační programy pro výměnu kotlů.

Vzhledem ke stavu komunikace v Ruské ulici nebyl dne 24.1.2022 proveden svoz popelnic-komunálního odpadu v této lokalitě. Náhradní svoz zkusíme provést v úterý 25.1.2022. Pokud stav komunikace nebude umožňovat bezpečné projetí svozové techniky, budeme informovat občany o dalším postupu. PMH

Organizace Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú. Dříteň zajišťuje možnost pro občany využít zdarma terénní poradnu pro pečující - viz leták ZDE.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 21.1.2022 v Zámostí - oblast ulic Dvořákova, Nádražní, Smetanova. Více informací ZDE

Stránky